Ökade personalstyrka med 25% under pandemin

Ökade personalstyrka med 25% under pandemin

Här är de bästa tipsen för jobbyte och lyckat samarbete på distans Pandemin ändrade allting och ingenting kommer att bli som förr, kan man lugnt konstatera. För oss som utvecklar en innovativ lösning för distansvård, har Covid-19-pandemin betytt ett genombrott....
Hur ska vården bedrivas i framtiden?

Hur ska vården bedrivas i framtiden?

Hur ska vården organiseras och bedrivas i framtiden? Hälso- och sjukvården är ett av de stora områden i samhället som inte har digitaliserats lika mycket som andra områden. Det pågår ett paradigmskifte och nya digitala verktyg förändrar arbetssättet för personalen....
Distansmonitorering ökar effektiviteten

Distansmonitorering ökar effektiviteten

  Grundidén med LifePod är att ge patienten ett konkret verktyg för att bevaka olika parametrar som påverkar det individuella hälsotillståndet och samtidigt föra över den informationen till vårdgivaren för att ge en patientöversikt, rangordnad efter medicinsk...
Lär känna vår Tech Lead, Tobias Lindulf!

Lär känna vår Tech Lead, Tobias Lindulf!

Hur länge har du arbetat på Cross?Det har snart gått ett år sedan jag började på Cross som Tech Lead. Vad var din drivkraft/motivation att börja just på Cross?Jag sökte tjänsten eftersom jag länge undrat över hur jag på bästa sätt kunde använda min kunskap inom...