Följ med på en mini-intervju med Thomas Bergqwist, vd och grundare, Cross Technology Solutions. Här ger han sin syn på användning av sensordata i vården vad gäller att följa patienter i hemmet – på distans.

 

Fråga till Thomas Bergqwist:
Vad är din syn på sensorer i vården gällande egenmonitorering av patienter i hemmet?

Vad är då vår erfarenhet när det kommer till att följa patienter i hemmet på distans?
Vi har deltagit i många studier, och vi har nu under Covid haft ett tiotal tillämpningar för dedikerade olika kroniska hälsotillstånd eller för patienter som behöver uppföljning på distans.

Man kan se att den gemensamma nämnaren för det handlar om kontinuiteten i det man gör.
Det handlar om att kunna samla in information genom olika typer av formulär och liknande saker på distans, men även i vissa fall, då också sensorinformation – som kan komma både från uppkopplade och icke-uppkopplade sensorer.

Men det är kontinuiteten som är viktig, att det blir en rutin för patienten samtidigt som det också skapas en rutin på den mottagande sidan som faktiskt tittar på det här.
När vi pratar om den mottagande sidan, alltså vården, då är det också viktigt att vårdpersonalen får informationen på ett sätt som gör att man enkelt kan ta till sig den. Att man inte behöver leta efter den, att man inte behöver jaga efter vem är det egentligen som har vårdbehovet och så vidare.

Och framförallt så, om man kör detta i större skala, så är det extremt viktigt att det fungerar. Men det skapar också en trygghet – patienterna får besked om att de är tilltittade och liknande, och just den här tryggheten som det skapar är en av de mest värdefulla sakerna förutom kontinuiteten i det man gör.

 

Text, foto, film: Cross Technology Solutions
cathrin.jung@cross-solutions.com

Boka demo