Distansmonitorering är extra bra för patientgrupper som är i behov av långsiktig och kontinuerlig uppföljning.

LifePod förenklar då det är ett digitalt beslutsstöd för vården som skapar trygghet och kontinuitet för patienten.

”Med LifePod blir våra patienter mer självständiga, de kan leva lite mer fritt, de behöver inte oroa sig lika mycket och upplever trygghet. De slipper resa hela tiden, de blir mer oberoende av oss (vårdpersonalen), fast vi har koll på dem ändå. Patienten själv blir mer uppmärksam på förändringar.”

/Sjuksköterska som arbetar med patienter med mekanisk hjärtpump och hjärttransplanterade.

 

Boka demo