Att leva lite friare och tryggare

Att leva lite friare och tryggare

Distansmonitorering är extra bra för patientgrupper som är i behov av långsiktig och kontinuerlig uppföljning. LifePod förenklar då det är ett digitalt beslutsstöd för vården som skapar trygghet och kontinuitet för patienten. ”Med LifePod blir våra patienter mer...
Med nya krafter in i 2023!

Med nya krafter in i 2023!

Till våra samarbetspartners, kunder, vänner och andra som står Cross nära! Cross Technology Solutions AB (Cross) stärker sin verksamhet genom att ta in kompetens från ägarsidan. Thomas Wiklund, styrelseordförande och huvudägare, har ett mångårigt och aktivt engagemang...
All patients find it easy to use LifePod

All patients find it easy to use LifePod

Here you can see the results of the patient survey that was conducted recently:   92% of patients who use LifePod for remote monitoring are satisfied and would recommend LifePod. 100% of the patients who have responded to the survey find it easy to report values...
Meeting place Remote Patient Monitoring

Meeting place Remote Patient Monitoring

Vitalis in collaboration with SKR (Sweden’s municipalities and regions) arranges the meeting place Remote Patient Monitoring in Stockholm, on November 23. Remote Patient Monitoring – where the patient can measure their own values – creates security, control, and...
Boka demo