Digitala lösningar för vård i hemmet

Digitala lösningar för vård i hemmet

I ramen av Halland Tech week arrangeras ett digitalt evenemang för att diskutera framtidens vård och möjligheterna av att erbjuda digitala tjänster för vård i hemmet. Cross är inbjuden, bland några bolag, att presentera LifePod, en beprövad, medicinteknisk lösning för...
Happy Midsummer

Happy Midsummer

The entire Cross Technology Solutions team is wishing you – all our clients, partners, friends and supporters, happy and joyful Midsummer celebrations and summer...
LifePod is used at about 40 different care units

LifePod is used at about 40 different care units

LifePod är en etablerad eHälso-plattform som stödjer vården med distansmonitorering av patientgrupper i behov av kontinuerlig uppföljning. LifePod förflytter vården från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. LifePod används idag hos närmare 40 vårdgivare inom ett...
Föreläsningar om egenmonitorering

Föreläsningar om egenmonitorering

Cross Technology Solutions med produkten LifePod har aktivt medverkat i forskningen sedan sin begynnelse. Redan 2009 användes LifePod i en klinisk studie om egenmonitorering i samband med diabetespatienter. Viljan och öppenheten för att aktivt ställa upp för...