Start-up journey has come to an end

Start-up journey has come to an end

With great sadness in our hearts, we must announce that our start-up journey has come to an end. The cutting-edge solution LifePod, developed in Skåne, appreciated in home monitoring, which has saved lives and prevented escalating problems in seriously ill patients,...
Möt oss på Sveriges största ehälso-möte Vitalis

Möt oss på Sveriges största ehälso-möte Vitalis

Nästa vecka, 23-25 maj samlas alla vi som har ett intresse för digitala verktyg i vården i Göteborg på Sveriges största eHälso-möte.Cross Technology Solutions deltar både i konferensprogrammet och som utställare i mässhallarna. Skapa gratis inträdesbiljett till...
Digital uppföljning vid benartärsjukdom

Digital uppföljning vid benartärsjukdom

ForskningRandomiserad kontrollerad studie med benartär-patienter Digital uppföljning i jämförelse med traditionell uppföljning vid benartärsjukdom och effekten på riskfaktorhantering (sekundärprevention) Studieupplägget är en randomiserad kontrollerad studie som har...
Besök oss på medicinteknik-mässan

Besök oss på medicinteknik-mässan

Välkomna att besöka oss på konferens och utställning Samtit, 3-5 maj på Malmömässan för att uppdatera dig inom medicinsk teknik och IT.  Vi demonstrerar vår medicintekniska mjukvaruprodukt LifePod som används för digital uppföljning i samband med kroniska sjukdomar,...
Att leva lite friare och tryggare

Att leva lite friare och tryggare

Distansmonitorering är extra bra för patientgrupper som är i behov av långsiktig och kontinuerlig uppföljning. LifePod förenklar då det är ett digitalt beslutsstöd för vården som skapar trygghet och kontinuitet för patienten. ”Med LifePod blir våra patienter mer...
Med nya krafter in i 2023!

Med nya krafter in i 2023!

Till våra samarbetspartners, kunder, vänner och andra som står Cross nära! Cross Technology Solutions AB (Cross) stärker sin verksamhet genom att ta in kompetens från ägarsidan. Thomas Wiklund, styrelseordförande och huvudägare, har ett mångårigt och aktivt engagemang...
Boka demo