Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.
Meeting place Remote Patient Monitoring

Meeting place Remote Patient Monitoring

Vitalis in collaboration with SKR (Sweden's municipalities and regions) arranges the meeting place Remote Patient Monitoring in Stockholm, on November 23. Remote Patient Monitoring – where the patient can measure their own values – creates security, control, and...

read more
Digital uppföljning förbättrar blodtrycket

Digital uppföljning förbättrar blodtrycket

PRESSMEDDELANDE I en omfattande randomiserad multicenterstudie, som publicerats i den renommerade tidskriften Journal of Medical Internet Research, JMIR, har två patientgrupper vid rehabilitering efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) jämförts; ena gruppen fick...

read more
Välkommen till eHealth@LU Symposiet

Välkommen till eHealth@LU Symposiet

eHealth@LU Symposiet erbjuder ett digert program som alla med intresse för digitalisering av hälso- och sjukvården borde ta del av! Bakom eHealth@LU står Lunds universitet med Gudbjörg Erlingsdóttir, Associate Professor och koordinator för plattformen,  i spetsen -...

read more
Egenmonitorering förbättrade blodtrycket hos hjärtpatienter

Egenmonitorering förbättrade blodtrycket hos hjärtpatienter

Att stötta hjärtinfarktpatienter med en digital applikation för egenrapportering av olika livsstilsrelaterade och medicinska värden inom hjärtrehabiliteringen (sekundärprevention) har förbättrat blodtrycket och gett positiva effekter på kostvanor de första månaderna...

read more
Increased security for patients

Increased security for patients

eHealth award winning platform increases security for patients and healthcare provider efficiency   Cross Technology Solutions, a Swedish medtech company, provides both healthcare and patients with the eHealth platform LifePod, for remote monitoring of patients...

read more
Let’s meet at HIMSS Europe

Let’s meet at HIMSS Europe

Meet us at the HIMSS Health Conference & Exhibition in Helsinki, 14-16 June. We showcase LifePod in pavilion 410 together with Health Tech Nordic and other member companies with proven impact on health and healthcare. Come and visit our booth and let's discus the...

read more
Möt oss på Vitalis 17-19 maj

Möt oss på Vitalis 17-19 maj

Vi ställer ut på Sveriges ledande eHälsomöte och presenterar LifePod - patientuppföljning på distans. Besök oss i montern B07:20 den 17-19 maj på Svenska Mässan i Göteborg. Lär dig mer om kontinuerlig uppföljning på distans, om hur du skapar trygghet för de mest...

read more
Cross och Evimeria i samarbetsavtal

Cross och Evimeria i samarbetsavtal

PRESSMEDDELANDE – Vi ser ett stort behov av lösningar för monitorering och smidig patientuppföljning och LifePod är ett självklart steg på vägen mot en enklare vård och mesta möjliga patientnytta, säger Anders Jutback Janerot, Partner Manager på Evimeria, om det nya...

read more
Vad är det bästa  med LifePod?

Vad är det bästa med LifePod?

Vi har frågat våra patienter vad de tycker om LifePod, alltså patientuppföljning på distans. Det är patienter som hanterar en kronisk sjukdom som till exempel hjärtsvikt, hypertoni eller patienter som väntar på en hjärttransplanattion och som är uppkopplade till en...

read more
Take care of your heart!

Take care of your heart!

With LifePod, we take care of Britt, Anders, Berit, Roger and Bengt and thousands of other patients with cardiovascular diseases. LifePod helps you take care of your heart. Transferring health data between patient and caregiver allows the healthcare provider to know...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo