Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.
Start-up journey has come to an end

Start-up journey has come to an end

With great sadness in our hearts, we must announce that our start-up journey has come to an end. The cutting-edge solution LifePod, developed in Skåne, appreciated in home monitoring, which has saved lives and prevented escalating problems in seriously ill patients,...

read more
Möt oss på Sveriges största ehälso-möte Vitalis

Möt oss på Sveriges största ehälso-möte Vitalis

Nästa vecka, 23-25 maj samlas alla vi som har ett intresse för digitala verktyg i vården i Göteborg på Sveriges största eHälso-möte.Cross Technology Solutions deltar både i konferensprogrammet och som utställare i mässhallarna. Skapa gratis inträdesbiljett till...

read more
Digital uppföljning vid benartärsjukdom

Digital uppföljning vid benartärsjukdom

ForskningRandomiserad kontrollerad studie med benartär-patienter Digital uppföljning i jämförelse med traditionell uppföljning vid benartärsjukdom och effekten på riskfaktorhantering (sekundärprevention) Studieupplägget är en randomiserad kontrollerad studie som har...

read more
Besök oss på medicinteknik-mässan

Besök oss på medicinteknik-mässan

Välkomna att besöka oss på konferens och utställning Samtit, 3-5 maj på Malmömässan för att uppdatera dig inom medicinsk teknik och IT.  Vi demonstrerar vår medicintekniska mjukvaruprodukt LifePod som används för digital uppföljning i samband med kroniska sjukdomar,...

read more
Att leva lite friare och tryggare

Att leva lite friare och tryggare

Distansmonitorering är extra bra för patientgrupper som är i behov av långsiktig och kontinuerlig uppföljning. LifePod förenklar då det är ett digitalt beslutsstöd för vården som skapar trygghet och kontinuitet för patienten. ”Med LifePod blir våra patienter mer...

read more
Med nya krafter in i 2023!

Med nya krafter in i 2023!

Till våra samarbetspartners, kunder, vänner och andra som står Cross nära! Cross Technology Solutions AB (Cross) stärker sin verksamhet genom att ta in kompetens från ägarsidan. Thomas Wiklund, styrelseordförande och huvudägare, har ett mångårigt och aktivt engagemang...

read more
Merry Christmas and a Happy New Year!

Merry Christmas and a Happy New Year!

We would like to thank you for a great and successful collaboration during 2022 and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Warm greetings from the entire Cross team!

read more
All patients find it easy to use LifePod

All patients find it easy to use LifePod

Here you can see the results of the patient survey that was conducted recently:   92% of patients who use LifePod for remote monitoring are satisfied and would recommend LifePod. 100% of the patients who have responded to the survey find it easy to report values...

read more
Meeting place Remote Patient Monitoring

Meeting place Remote Patient Monitoring

Vitalis in collaboration with SKR (Sweden's municipalities and regions) arranges the meeting place Remote Patient Monitoring in Stockholm, on November 23. Remote Patient Monitoring – where the patient can measure their own values – creates security, control, and...

read more
Digital uppföljning förbättrar blodtrycket

Digital uppföljning förbättrar blodtrycket

PRESSMEDDELANDE I en omfattande randomiserad multicenterstudie, som publicerats i den renommerade tidskriften Journal of Medical Internet Research, JMIR, har två patientgrupper vid rehabilitering efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) jämförts; ena gruppen fick...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo