Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.
Att leva lite friare och tryggare

Att leva lite friare och tryggare

Distansmonitorering är extra bra för patientgrupper som är i behov av långsiktig och kontinuerlig uppföljning. LifePod förenklar då det är ett digitalt beslutsstöd för vården som skapar trygghet och kontinuitet för patienten. ”Med LifePod blir våra patienter mer...

read more
Med nya krafter in i 2023!

Med nya krafter in i 2023!

Till våra samarbetspartners, kunder, vänner och andra som står Cross nära! Cross Technology Solutions AB (Cross) stärker sin verksamhet genom att ta in kompetens från ägarsidan. Thomas Wiklund, styrelseordförande och huvudägare, har ett mångårigt och aktivt engagemang...

read more
Merry Christmas and a Happy New Year!

Merry Christmas and a Happy New Year!

We would like to thank you for a great and successful collaboration during 2022 and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Warm greetings from the entire Cross team!

read more
All patients find it easy to use LifePod

All patients find it easy to use LifePod

Here you can see the results of the patient survey that was conducted recently:   92% of patients who use LifePod for remote monitoring are satisfied and would recommend LifePod. 100% of the patients who have responded to the survey find it easy to report values...

read more
Meeting place Remote Patient Monitoring

Meeting place Remote Patient Monitoring

Vitalis in collaboration with SKR (Sweden's municipalities and regions) arranges the meeting place Remote Patient Monitoring in Stockholm, on November 23. Remote Patient Monitoring – where the patient can measure their own values – creates security, control, and...

read more
Digital uppföljning förbättrar blodtrycket

Digital uppföljning förbättrar blodtrycket

PRESSMEDDELANDE I en omfattande randomiserad multicenterstudie, som publicerats i den renommerade tidskriften Journal of Medical Internet Research, JMIR, har två patientgrupper vid rehabilitering efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) jämförts; ena gruppen fick...

read more
Välkommen till eHealth@LU Symposiet

Välkommen till eHealth@LU Symposiet

eHealth@LU Symposiet erbjuder ett digert program som alla med intresse för digitalisering av hälso- och sjukvården borde ta del av! Bakom eHealth@LU står Lunds universitet med Gudbjörg Erlingsdóttir, Associate Professor och koordinator för plattformen,  i spetsen -...

read more
Egenmonitorering förbättrade blodtrycket hos hjärtpatienter

Egenmonitorering förbättrade blodtrycket hos hjärtpatienter

Att stötta hjärtinfarktpatienter med en digital applikation för egenrapportering av olika livsstilsrelaterade och medicinska värden inom hjärtrehabiliteringen (sekundärprevention) har förbättrat blodtrycket och gett positiva effekter på kostvanor de första månaderna...

read more
Increased security for patients

Increased security for patients

eHealth award winning platform increases security for patients and healthcare provider efficiency   Cross Technology Solutions, a Swedish medtech company, provides both healthcare and patients with the eHealth platform LifePod, for remote monitoring of patients...

read more
Let’s meet at HIMSS Europe

Let’s meet at HIMSS Europe

Meet us at the HIMSS Health Conference & Exhibition in Helsinki, 14-16 June. We showcase LifePod in pavilion 410 together with Health Tech Nordic and other member companies with proven impact on health and healthcare. Come and visit our booth and let's discus the...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo