Connect with us, makers of LifePod.

Cross Technology Solutions is at the forefront of innovation, engineering the technology that is shaping our lives today and tomorrow. Stay up to date with what’s new and exciting in the world of LifePod, where you’ll get our perspective, industry news, product updates, user testimonials and much more.
Automatiserad prioritering bakom ökad trygghet

Automatiserad prioritering bakom ökad trygghet

    Med e-hälsoplattformen LifePod kan vårdgivare överblicka hälsotillstånd hos patienter på distans och prioritera dem som har störst behov av vård. Thomas Bergqwist är grundare och vd på Cross Technology Solutions som utvecklat LifePod. Startskottet för...

read more
MediCheck och Cross tecknar samarbetsavtal

MediCheck och Cross tecknar samarbetsavtal

  PRESSRELEASE MEDICHECK/CROSS TECHNOLOGY SOLUTIONS Innovativ distansmonitorering ger patienter med långvariga sjukdomar ökad trygghet MediCheck, som erbjuder specialistläkare online och Cross Technology Solutions, som utvecklat plattformen LifePod för...

read more
Ökade personalstyrka med 25% under pandemin

Ökade personalstyrka med 25% under pandemin

Här är de bästa tipsen för jobbyte och lyckat samarbete på distans Pandemin ändrade allting och ingenting kommer att bli som förr, kan man lugnt konstatera. För oss som utvecklar en innovativ lösning för distansvård, har Covid-19-pandemin betytt ett genombrott....

read more
Hur ska vården bedrivas i framtiden?

Hur ska vården bedrivas i framtiden?

Hur ska vården organiseras och bedrivas i framtiden? Hälso- och sjukvården är ett av de stora områden i samhället som inte har digitaliserats lika mycket som andra områden. Det pågår ett paradigmskifte och nya digitala verktyg förändrar arbetssättet för personalen....

read more
Remote patient monitoring increases efficiency

Remote patient monitoring increases efficiency

  The basic idea of the eHealth platform LifePod is to give the patient a tool to monitor various parameters that affect the individual health condition and at the same time pass that information on to the healthcare provider to provide a patient overview, ranked...

read more
Uppkopplade eller icke-uppkopplade sensorer – det är frågan?!

Uppkopplade eller icke-uppkopplade sensorer – det är frågan?!

Sensorer används ofta som samlingsbegrepp men syftar egentligen på både uppkopplade sensorer och icke-uppkopplade sensorer. Vad vill man uppnå med sensordata som samlas in? Vad fungerar smidigast för patienten och vad gör mottagaren, alltså vårdgivaren med...

read more

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.