Cross Technology Solutions har ställt ut på Cerner Health Conference (CHC) i Kansas City 8-11 oktober och presenterat LifePod för en amerikansk men även internationell publik. Cerner som är IT-leverantör till vården bjuder in företag som är godkända enligt deras så kallade ”Code Developer Program” att ställa ut på sin årliga konferens och utställning som besöks av runt 14000 besökare. Cross Technology Solutions har integrerat LifePod i Cerrners journalsystem Millenium och fick i samband med det möjligheten att ställa ut på CHC som första svenskt bolag någonsin. Nedan berättar vi om våra erfarenheter från USA.

USA och Sverige står inför liknande utmaningar

Hur ska sjukvården organiseras när resurser, kompetens och arbetskraft inte räcker till för en växande och åldrande befolkning med höga krav på vården?

Globalt finns omkring 617 miljoner personer som är 65 år eller äldre, och i USA kommer de närmsta tio åren varje dag omkring 10 000 personer att fylla 65, berättade Brent Shafer, CEO på Cerner på sitt keynote-tal.

Sjukvårdskostnaderna för denna åldersgrupp är ungefär tre gånger högre än för en yngre åldersgrupp i arbetsför ålder. Den extrema ekonomiska utmaningen kräver effektivare, bättre och framförallt nya arbetssätt inom sjukvården.
Det är liknande utmaningar som vi i Sverige står inför enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) och många andra.
För att tillgodose de växande behoven inom sjukvården var nyckelorden på CHC bland andra:

Paradigmskifte från reaktiv vård till proaktiv vård
Teknik och digitalisering möjliggör högkvalitativ vård för lägre kostnader
Fler lösningar som stöttar patienter i hemmet
Interoperabilitet – olika IT-system behöver kunna kommunicera med varandra utan skärmväxlingar

Unikt design-tänk och tydlig patientöversikt

LifePods tydliga, pedagogiska dashboard som visar på ett överskådligt sätt patienternas medicinska status väckte uppmärksamhet i Kansas City. Besökarna reagerade mycket positivt på den rena och intuitiva designen. LifePods medicinska översikt ger vårdgivaren, när som helst, uppdaterad information om de kroniska patienternas hälsostatus. Det är en förutsättning för att kunna erbjuda proaktiv vård.

LifePod identifierar automatiskt patienternas hälsostatus. Som vårdgivare vet man alltid vilka patienter som:

1. mår bra
2. behöver mer noggran monitorering
3. behöver en åtgärd omgående.

Informationen presenteras i en prioriterad patientöversikt, man behöver inte leta efter den och gå in i varje patients journal.

LifePod ändrar hälso- och sjukvården i grunden – från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. Det möjliggör proaktiv vård på distans innan ett tillstånd blir kritiskt.

 

Text och foto:
Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com

Boka demo