Digitalisering kan underlätta våra liv

Stockholms stads it-direktör, Ann Hellenius, har en tydlig målbild: Att skapa den smartaste och mest uppkopplade staden. För att nå dit bjuder hon in till samtal med start-ups, medborgare, unga som gamla, och tillsammans diskuterar man hur digitaliseringen kan underlätta våra liv.

Man kan ägna sig åt de mer innovativa processerna och visa på möjligheter för de andra avdelningarna i stället för att agera som poliser, vilket många it-avdelningar traditionellt har gjort, säger Ann Hellenius, it-direktör i Stockholms stad.

Det gäller att se digitaliseringens möjligheter och att skapa en organisation för digital utveckling.

Läs hela artikeln

English summary:

Digitization can make everyday life easier

The IT director in the municipality of Stockholm, Ann Hellenius, focuses on building a city as smart as possible. To reach this goal she invites start-up companies and citizens of all ages, young and old, to discuss the possibilities of digitization in everyday life.

Many IT-departments at municipalities have been acting like a police to protect IT systems and -structures. Instead they should focus on the innovative processes and show the potential for others, says Ann Hellenius, IT director in Stockholm.

Read the whole article (in Swedish)

 

Text: Cross Solutions,
Cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: Wikipedia, Creative Commons, Riddarholmen in Stockholm

Boka demo