Hur ska vården organiseras och bedrivas i framtiden? Hälso- och sjukvården är ett av de stora områden i samhället som inte har digitaliserats lika mycket som andra områden. Det pågår ett paradigmskifte och nya digitala verktyg förändrar arbetssättet för personalen. Patienter möts också av nya vårdformer och möjligheter att träffa sin vårdgivare. Patienter med kroniska tillstånd erbjuds idag till exempel helt andra möjligheter till distansmonitorering och kontinuerlig vårdkontakt, tack vare dagens teknik.

I det här skiftet där teknik är en väsentlig möjliggörare, får följande fråga och syfte inte glömmas:
Hur ser visionen ut för den framtiden vården bortom teknikval och sensorer?

Lyssna på Thomas Bergqwist, vd och grundare av Cross Technology Solutions. I filmen ger han sin syn på hur vården ska bedrivas i framtiden.

 

”Idag hade vi tänkt att prata om visionen i vården, och det är ganska så intressant. Tittar man och gör en reflektion på upphandlingar som har varit och man tittar på vad som skrivs runt visionen för vården som ska komma i framtiden så saknas den till stora delar. Mycket om upphandlingsförfrågningar och liknande handlar väldigt mycket om teknik och sensorer. Men det är egentligen inte det som är visionen om vården, som vi ser det. Det räcker inte med en påse sensorer som ska ut till en mängd patienter som ska generera information.

Utan det handlar om, hur ska vården bedrivas på insidan för att möta det som man kan samla in utifrån – med eller utan sensorer eller hjälp av formulär osv.

Det är frågan, hur ska det hanteras och processas så att det faktiskt blir till hjälp för vården och för patienten? Hur kopplar man ihop det?

Den upplevelsen man får när man tittar på det, är att det i stora delar saknas. Många gånger så tror man att en outsourcing till delar – lite elakt kanske – att det skulle lösa problematiken.

Vi gör en efterlysning:

Hur ska visionen för vården se ut? Det är väldigt viktigt att den kommer på dagordningen.”

Film och text:
Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com

Boka demo