Lär dig mer om MDR (Medical Device Regulation) och hur det påverkar din verksamhet.
Thomas Bergqwist, grundare av det prisbelönta medtech-bolag Cross Technology Solutions förklarar de viktiga grundarna.

Reglerna för medicinteknik har skärpts – den nya EU förordningen, Medical Device Regulation (MDR) har trätt i kraft. Det är samma regler som gäller i hela EU och 2024 måste alla medicintekniska produkter uppfylla de skärpta kraven fullt ut.

Vad innebär de skärpta kraven och regeländringarna för branschen, för vården, patienter och de som är kravställare för upphandlingar där medicintekniska produkter ska användas?

Följ med på en lite serie i fem delar om just MDR och hur det påverkar dig.

Thomas Bergqwist är grundare av det prisbelönta medtech bolag Cross Technology Solutions AB som utvecklar LifePod, en digital plattform för patientuppföljning på distans. Thomas har lång erfarenhet av arbete inom kvalitetssäkring på ledande bolag inom medicinteknik, IT och flygindustri. Han har även granskat medicintekniska bolag utifrån europeiska och amerikanska krav. Han är en sann entreprenör, visionär och samhällsförändrare.

Boka demo