LifePod är en etablerad eHälso-plattform som stödjer vården med distansmonitorering av patientgrupper i behov av kontinuerlig uppföljning. LifePod förflytter vården från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. LifePod används idag hos närmare 40 vårdgivare inom ett tiotal olika diagnosområden, bl.a. inom medicinska njursjukdomar.

LifePod är ett digitalt verktyg för patienter i behov av kontinuerlig uppföljning som till exempel vid njursjukdom. Patienter tar större egenansvar och känner sig tryggare. Samtidigt är det ett beslutsstöd för vården som via en automatisk och unik prioriteringsfunktion visar vilka patienter som mår bra, vilka som behöver observeras och vilka som är i behov av en åtgärd omgående. Patientöversikten är rangordnad efter medicinsk prioritet – tillgänglig närsomhelst. Akuta förändringar upptäcks tidigt och tillåter vårdpersonalen att ha fokus på de mest behövande patienterna

 

 

Boka demo