Ledande bolag inom egenmonitorering ställer ut på Mötesplats Egenmonitorering i Stockholm på Norra Latin den 24 nov. Välkommen att träffa oss!

SKR (Sveriges kommuner och regioner) i samarbete med Vitalis och Svenska Mässan arrangerar Mötesplats Egenmonitoring, en konferens om egenmonitorering.

Egenmonitorering innebär att patienten själv kan mäta sina värden, när och var det passar.

Patient får bättre kontroll på sin sjukdom och får en tydlig signal när värden avviker. Det skapar trygghet och ger patienten och vårdpersonalen möjlighet att agera. Patienten blir mer delaktig i sin egen vård och det kan också stödja anhöriga.

Under konferensdagen möts vi för att ta del av presentationer om kunskapsläget och erfarenhetsåterkoppling. För att få en dynamisk och givande dag varvas föredrag om införande från olika vårdgivare med diskussioner och samtal. Ledande leverantörer finns på plats för att visa hur produkter och tjänster kan användas.

Läs mer, delta, träffa oss!

 

Cross Technology Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Unsplash

Boka demo