PRESSMEDDELANDE

Nu tar vi hand om vårdskulden – MedHelp sjukvårdsrådgivning och Cross tecknar samarbetsavtal

MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB, som bl.a. driver 1177 Vårdguiden på telefon i Region Stockholm och Cross Technology Solutions, som utvecklat vårdplattformen LifePod för distansuppföljning av patienter med kroniska eller långvariga sjukdomar har ingått samarbetsavtal. Samarbetet innebär en möjlighet för vården att korta den växande vårdkön med hjälp av uppföljning på distans. Patienterna prioriteras efter medicinskt behov under tiden de är i vårdkön och dessutom får de stöd och hjälp med sina symtom vilket gör att eskalerande förlopp kan undvikas.

– Som vi alla vet så har vårdskulden byggts på under den rådande pandemin. Att löpande kunna följa patienter i kön, att prioritera patienter utifrån deras gällande hälsotillstånd och, när de är färdigbehandlade möjliggöra tidigare hemgång för att frigöra vårdplatser – det är några av skälen att erbjuda vårdgivarna vår lösning. Att kombinera effektiv patientuppföljning på distans i kombination med våra sjuksköterskor kommer att skapa trygghet för patienten och en bättre arbetssituation för vårdpersonalen,
säger Björn Arkinger, tf. VD på MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB.

Vårdplattformen LifePod ger patienten ett konkret verktyg för att löpande bevaka och rapportera olika hälsoparametrar som påverkar det individuella hälsotillståndet samtidigt som vårdgivaren får en aktuell patientöversikt, rangordnad efter medicinsk prioritet.

Vårdgivaren vet därmed alltid vem som är ok, vem som behöver observeras och vem som omgående behöver en medicinsk åtgärd. Det resulterar i ett proaktivt arbetssätt, där vårdgivaren tidigt kan få information om akuta sjukdomsförändringar och utifrån denna information göra proaktiva medicinska interventioner, som i sin tur kan förhindra eskalerande förlopp.

Det är i första hand patienter som nu står i vårdkön eller de som är i behov av uppföljning efter tidig hemgång som berörs av tjänsten. Tanken är att tjänsten även skall kunna utökas till att erbjuda distansuppföljning till andra patientgrupper.

– Vår erfarenhet av uppföljning av patienter på distans började redan 2009 då de första studierna påbörjades. Idag hanterar vi ett tiotal olika hälsotillstånd, bl.a. postkirurgi i vårdplattformen. Då LifePod är en beprövad vårdplattform för digital distansuppföljning med klinisk evidens så känns det extra bra att vi nu tillsammans med MedHelp Sjukvårdsrådgivning AB kan erbjuda vården ett beprövat verktyg för att påbörja det viktiga arbetet – att snabbt beta av vårdkön och samtidigt ge patienten trygghet både före, under och efter sin behandling, säger Dag Westberg, försäljnings- och partneransvarig på Cross Technology Solutions AB.

För mer information, kontakta gärna:

 

 

 

Dag Westberg
Director Sales & Strategic Alliances
dag.westberg@cross-solutions.com
+46 703-36 45 02

Cathrin Jung
Communications Manager (för generella pressfrågor)
cathrin.jung@cross-solutions.com
+46 701-48 04 18

Boka demo