PRESSMEDDELANDE

– Vi ser ett stort behov av lösningar för monitorering och smidig patientuppföljning och LifePod är ett självklart steg på vägen mot en enklare vård och mesta möjliga patientnytta, säger Anders Jutback Janerot, Partner Manager på Evimeria, om det nya samarbetsavtalet.

I praktiken innebär samarbetet att patienter med kroniska tillstånd eller i behov av kontinuerlig uppföljning får tillgång till en individanpassad applikation genom eHälso-plattform LifePod, och vårddata överförs automatiskt till vårdgivaren som erhåller en aktuell bild av sina patienters medicinska status. Anders Jutback Janerot fortsätter:

– Samarbetet med Cross Technology Solutions underlättar ytterligare för användare av Webdoc, inte minst inom primär-och specialistgrupperna där många patienter gynnas av proaktiva och kontinuerliga vårdinsatser.

LifePod är tillgängligt i utbudet av integrationer och tredjepartstjänster som kan kopplas samman med Evimerias kärnprodukt Webdoc, ett webbaserat journalsystem som i dagsläget används av cirka 600 kliniker inom segmenten primärvård, specialistvård, företagshälsa och paramedicin.

LifePods beslutsstödjande plattform används för distansmonitorering av patienter. Insamling av patientdata och automatiska algoritmer ger vårdgivaren en överblick över patienternas medicinska status, och underlättar identifiering av de största vårdbehoven inom primär- och specialistvården och diagnosområden som kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och postkirurgisk uppföljning.

– Samarbetet är ett led i vår strategi att tillsammans med partners erbjuda ett sömlöst vårdflöde som underlättar livet för vårdgivare och patienter. Vi har ett evidensbeprövat beslutsstöd för patientuppföljning på distans och tillsammans med Evimeria har vi möjlighet att erbjuda hundratals vårdgivare i Sverige att införa egenmonitorering i större skala, kommenterar Dag Westberg, Partneransvarig på Cross Technology Solutions.

För mer information, kontakta:

Anders Jutback Janerot
Partner Manager, Evimeria
E-post: anders.jutback@evimeria.se
Mob.nr: +46 730-71 05 66

Dag Westberg
Försäljningschef och partneransvarig, Cross Technology Solutions AB
E-post: dag.westberg@cross-solutions.com
Mob.nr.: +46 703-36 45 02

Om Evimeria
Evimeria är ett mjukvarubolag som utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till hälso- och sjukvården i Norden. Verksamheten bygger på visionen om en patientfokuserad vård med minimerad administration.

Kärnan i produktkatalogen är det egenutvecklade och webbaserade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för kommunikation mellan vårdgivare och patient. Evimeria har i nuläget drygt 75 anställda och är ett helägt dotterbolag till Carasent ASA som är noterat på Oslobörs. För mer information se www.evimeria.se

Om Cross Technology Solutions AB
Cross är ett svenskt medicintekniskt innovationsbolag som utvecklar eHälso-plattformen LifePod för distansmonitorering av patienter med kroniska tillstånd eller andra behov som kräver kontinuerlig uppföljning.

LifePod är ett beslutsstöd för primär- och specialistvården, som identifierar de mest behövande patienterna genom en unik och automatisk prioriteringsfunktion. Patienten har tillgång till en individanpassad applikation för egenvård och rapportering av värden till vårdgivaren. LifePod är den bredaste plattformen för distansmonitorering på marknaden med mer än ett tiotal diagnoser inom bl.a. kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och postkirurgisk uppföljning.

Boka demo