Skåne satsar på eHälsa med patienten i fokus

Det rödgröna styret i Skåne ska satsa på eHälsa och har avsatt 200 miljoner kronor i budgeten för 2017. Målet är att införa i stor skala mobila lösningar i sjukvården, så som:

  • Boka, omboka och avboka tider online
  • Digitala kallelser
  • Digital självincheckning
  • Betalning av patientavgifter via mobila lösningar
  • Digitalt högkostnadsskydd
  • Digitala läkarkontakter mm

I det officiella pressmeddelandet från De rödgröna i Skåne heter det så här:

Med mobila lösningar och modern teknik kan sjukvården bli mer tillgänglig och kostnadseffektiv.

Med hjälp av innovativa lösningar ska sjukvården bli mer tillgänglig och effektiv samt att öka patienternas inflytande. Det betonas samspelet mellan innovatörer och vårdgivare för att kunna realisera eHälso-satsningen i Skåne.

Läs hela pressmeddelandet

English summary:
The political governance in Scania, Sweden just declared to implement more eHealth solutions to optimize the healthcare services for the citizens. 200 million SEK are planned to use for digital solutions within the healthcare sector.

Read the whole pressrelease

 

Text: Cross Solutions,

cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: De rödgröna i Skåne, kampanj ”Nå vården där du är”