Världsbäst inom eHälsa – men hur når vi dit?

Världsbäst inom eHälsa – men hur når vi dit?

Tänk om man visste vilken patient som behövde vård först… Regeringen och SKL har fastslagit att Sverige ska vara världsbäst på eHälsa inom 10 år. Förvånansvärt lite har dock hänt och spåren av dysfunktionella journalsystem förskräcker. Personal vittnar om...
Skåne ett europeiskt försöksområde för eHälsa!?

Skåne ett europeiskt försöksområde för eHälsa!?

Mer eHälsa på Skånes sjukhus och vårdcentraler. Användning av eHälso-lösningar inom hälso- och sjukvården kan ha många positiva effekter.  Det kan innebära betydande kostnadsbesparingar och ge patienter utökade möjligheter till självständighet och en fördjupad insikt...
Är vården redo?

Är vården redo?

Den digitala patienten är här – men är vården redo? Pwc (PricewaterhouseCoopers)  har genomfört  en studie i samarbete med eHälsomyndigheten, Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund som syftar till hur man kan utnyttja digitaliseringens potential inom hälso- och...