Den digitala sjukvården – en öken?

Den digitala sjukvården – en öken?

Utvecklingen går ”från dagens episodiska och fragmenterade sjukvård till uppkopplade, personliga hälsostöd där patienten samverkar med närstående och vården med stöd av smarta tids- och resursbesparande digitala tjänster”. Det skriver Henrik Ahlén, strateg inom...
Teambaserad vård – för patientens bästa

Teambaserad vård – för patientens bästa

Vårdteam med flera olika kompetenser samlade kring en patient förenklar patientens kontakt med vården, ser helheten kring patienten och sparar samtidigt pengar åt samhället. – Jag tror att det började som en trend, men eftersom det är så vettigt så tror jag att det...