Digitala verktyg frigör resurser

Digitala verktyg frigör resurser

Vårdpersonalen behöver moderna verktyg för att kunna fokusera resurserna på de mest behövande! Att vårdpersonalens tid går åt till annat än vård har vi hört alltför många gånger, från alltför många sjukhus och under alltför lång tid. Att utnyttja de digitala verktyg...
Kroniskt sjuka glöms bort i debatten

Kroniskt sjuka glöms bort i debatten

De digitala vårdbolagen utmanar gränserna för hur morgondagens vård ska bedrivas. Detta har lett till en högljudd mediedebatt i bl.a. SR Ekot och DN. De flesta är överens om att vården måste digitaliseras. Men den måste även omorganiseras och omstruktureras. Det är...
Region Skåne vill bli bäst i landet på e-hälsa

Region Skåne vill bli bäst i landet på e-hälsa

Att boka, ändra och avboka tider online är idag vardag inom de flesta områden. Men inom vården får vi oss fortfarande tider tilldelade. Nu ska det förhoppningsvis bli ändring på det! Region Skåne har påbörjat sin satsning mot att bli bäst i landet på e-hälsa. Förutom...