Fem trender inom digital hälsa

Fem trender inom digital hälsa

Ny rapport från Accenture beskriver fem trender inom digital hälsa Rapporten från managementkonsulterna Accenture beskriver fem trender inom digital hälsa. Gemensamt för alla trenderna är att individen och människan måste vara i fokus. ”AI är det nya UI”...