Digital hemvård skapar trygghet och bättre hälsa

Digital hemvård skapar trygghet och bättre hälsa

Svenska statens forskningsinstitut RISE presenterar skalbar lösning för kroniskt sjuka patienter Reserarch Institutes of Sweden (RISE) har under knappt två års tid genomfört ett så kallat KOL-projekt. RISE ägs av den svenska staten; bakgrunden till projektet är att ca...
Var 40:e sekund dör någon av hjärt-kärlsjukdom

Var 40:e sekund dör någon av hjärt-kärlsjukdom

Den 29 september uppmärksammades World Heart Day världen över genom olika evenemang och aktiviteter. I Sverige är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken. I USA dör var 40:e sekund någon i hjärt-kärlsjukdom, som inkluderar hjärtsjukdom och stroke. Varje dag dör...