Big data-analyser och artificiell intelligens (AI)

Big data-analyser och artificiell intelligens (AI)

Medicinsk data förväntas att dubblas var 73:e dag och varje person kommer år 2020 att generera i genomsnitt mer än en million gigabyte hälsodata under sitt liv. Det innebär stora möjligheter att förbättra människors liv. LifePod genererar patientdata och om man ser...
Engagerade patienter är friskare och mår bättre

Engagerade patienter är friskare och mår bättre

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, förra året miste 31 000 människor livet. Samtidigt visar en rapport från Hjärt-Lungfonden att antalet döda i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat under de senaste tio åren. En anledning till de minskade...