Sverige ska bli bäst i världen på eHälsa år 2025 – det är visionen som regeringen satte upp under våren 2016. År 2025 ska vi vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa.

Under 2018 ska uppdraget intensifieras, E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att få till en nationell läkemedelslista. Det är en lista där vårdgivaren kan se en patients samtliga läkemedel för att bland annat utesluta skadliga kombinationer av läkemedel. En sådan sammanhållen överblick existerar inte i dagsläget.

En av de största utmaningarna handlar om att få system att prata med varandra, enligt socialminister Annika Strandhäll.

En annan utmaning är gruppen multisjuka äldre som har kontakt med många olika vårdgivare och olika typer av kommunala omsorgsinsatser. Det är den gruppen som konsumerar mest vård totalt sett. Det är oerhört viktigt att äldre personer med kronisk sjukdom känner sig trygga och samtidigt behöver vården fånga upp dem som är mest behövande innan ett sjukdomsförlopp eskalerar. Det sparar resurser och minskar personligt lidande.

Läs hela artikeln 2018 ska bli ett uppsving för svensk e-hälsa (Computer Sweden).

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Pixabay