Vi vill passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år och att titta tillbaka på året som har gått. Vi tittar tillbaka på år 2018 och summerar några av milstolparna:

  • Utställare på Vitalis gemensamt med våra vänner på Health Tech Nordic. Under mässan fanns vi också representerade i Cerners monter under ”Partnership of Innovation”, där vi visade vår lyckade integration av LifePod i patientjournal-systemet Millenium.
  • Utställare på Kardiovaskulära Vårmöte i Stockholm där vi introducerade LifePod för Kardiolog-Sverige. Här presenterades pre-resultat av ”vår” kliniska studie som har pågått sedan april 2016 på SUS (Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö) och på Norrlandssjukhus i Umeå. Enligt dessa första resultat, som redovisades som poster-presentation i Stockholm, visar LifePod-gruppen signifikant lägre blodtrycksvärden än kontrollgruppen. De lägre blodtrycks-värden betyder 20% lägre risk för hjärtinfark och stroke.
  • Proof of concept (Poc) med en privat vårdgivare där man har följt femton patienter med kronisk sjukdom på distans. Testet visade positiva resultat för vårdgivaren gällande att följa personer med kroniska tillstånd på distans. Också patienterna har uttryckt nöjdhet kring att ha en kontinuerlig digital kontakt för att få bättre förståelse för sitt personliga hälsotillstånd. Testet genomfördes i samarbete med HjärtLung-föreningen i Malmö.
  • Utsedd som branschexpert i den tekniska kommitén för hälso- och sjukvårdsinformatik hos SIS (Swedish Standards Institutes). Vi arbetar aktivt för att utveckla och påverka den europeiska och globala standardiseringen gällande hälso- och sjukvård.
  • Vi har blivit fler på kontoret och har anställt ytterligare två mjukvaruutvecklare. Vi söker också en senior utveckare (technical lead) och en säljare som stöttar teamet med att sälja in LifePod-plattformen både i Sverige och så småningom utomlands. Läs mer om våra lediga tjänster.
  • Teknisk vidareutveckling av E-hälsoplattformen LifePod från version 1.5 till 2.0 till en framtidssäkrad, molnbaserad lösning som är öppen för integration av andra system (till exempel journalsystem och sensorteknik).
  • LifePod-plattformen introducerades för den amerikanska marknaden i oktober. Cross har ställt ut på Cerner Health Conference (CHC) 2018 som första bolag från Norden någonsin. LifePod är integrerat i patientjournalsystemet Millenium och väckte stort intresse i USA. LifePod är det enda systemet som visar en prioriterad patientöversikt utan att behöva leta information i journalerna.

Hela teamet på Cross Solutions önskar god jul.

Sist men inte minst vill vi tacka er för att ni följer och supportar oss och för att ni driver – gemensamt med oss – utvecklingen fram från kalenderbaserad till behovsstyrd vård. Vi ser fram emot ett händelserikt nytt år – men först ska vi njuta av några dagars julledighet.

/Hela teamet på Cross Solutions

 

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Foto: Momenti.lv