Lågintensiv träning bra för hjärtat

Lågintensiv träning bra för hjärtat

Hjärt- och kärlsjukdomar är den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall i Sverige. Karolinska Institutet har publicerat en studie där man har analyserat hur olika nivåer av fysisk aktivitet hos 1200 personer påverkade dödligheten i bland annat hjärt-kärlsjukdom 15...
Tre av de största utmaningar inom vården

Tre av de största utmaningar inom vården

De politiska partierna borde satsa på vården och prioritera medborgarnas hälsa, enligt stiftelsen Forska!Sverige. Det finns en rad utmaningar vad gäller hälso- och sjukvård och hur den bedrivs. Nedan listas tre av de största utmaningar: • Hälso- och sjukvården är inte...
2018 – ännu mer fokus på e-hälsa

2018 – ännu mer fokus på e-hälsa

Sverige ska bli bäst i världen på eHälsa år 2025 – det är visionen som regeringen satte upp under våren 2016. År 2025 ska vi vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik...