Smart verktyg stöttar hjärtpatienter och ger trygghet

Smart verktyg stöttar hjärtpatienter och ger trygghet

Fungerande digitala lösningar för kroniska patienter kan göra stor skillnad – de gör att man kan leva ett liv med hög livskvalitet. Lösningen LifePod är unik i sitt slag och riktar sig till personer med kardiovaskulär sjukdom. Patienten får ett konkret verktyg för att...