Är vi förförda av sensorer?

Är vi förförda av sensorer?

Med hjälp av tekniken kan vården flytta ut i hemmet och hantera en stor del av patientpopulationen på distans. Smarta tekniklösningar hjälper till att frigöra resurser, både tidsmässigt och ekonomiskt och kan lösa många av de påfrestningar Sveriges sjukvård står...
Nya resultat av LifePod-studien presenteras i Paris

Nya resultat av LifePod-studien presenteras i Paris

Hjärtpatienter som använde eHälso-plattformen LifePod visade signifikant lägre blodtrycksvärden än kontrollgruppen, men varför är det så egentligen? Den frågan ställde sig en forskargrupp på SUS (Skånes universitetssjukhus) och Norrlandssjukhus (NUS) i Umeå. Helt nya...