Användardriven utveckling

Användardriven utveckling

EHälso-plattformen LifePod utvecklas i nära samarbete med patienter och vårdgivare. För oss som medicintekniskt bolag är det extra viktigt att vi hela tiden ställer oss frågan, har vi byggt rätt produkt? Uppfyller den användarnas behov, är den säker, är den lätt...
Kolla på vår film!

Kolla på vår film!

Paradigmskifte inom vården Det pågår ett paradigmskifte inom vården – digitala vårdtjänster tillåter att arbeta annorlunda, mer proaktivt, effektivare och mer kontinuerligt med patientens behov i centrum. Alltmer vård kommer att ske i hemmen och inte på kliniken....