LifePod används för att följa patienter på distans

Det är mycket glädjande att  LifePod används och gör nytta för många sköra patientgrupper som befinner sig i sina hem eller kan flytta till sina hem tack vare distansmonitoreringen. Patienterna rapporterar olika värden, enligt överenskommelse med vårdgivaren, via...