Den digitala patienten är här – men är vården redo?

Pwc (PricewaterhouseCoopers)  har genomfört  en studie i samarbete med eHälsomyndigheten, Vårdförbundet och Sveriges Läkarförbund som syftar till hur man kan utnyttja digitaliseringens potential inom hälso- och sjukvården.

Vi tackar pwc ödmjukt för förtroendet, det var en ära att få bidra med input till denna högaktuella undersökning.

Läs hela rapporten (pwc’s hemsida)

English summary:

The digital patient is here – but is the healthcare system ready for it?

Pwc (PricewaterhouseCoopers) did a report in cooperation with several Swedish authorities and organizations (eHälsomyndigheten, Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund) working with health and digital health issues.

We say thank you to pwc and feel honoured that we got the chance to contribute input to this essential study.

Read the whole report (pwc’s homepage)

@PwC_Sverige, @sarahlide,
#digital health, #connected health, #patient-centric care, #lifepod

 

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: pwc (PricewaterhouseCoopers)