Mer eHälsa på Skånes sjukhus och vårdcentraler.

Användning av eHälso-lösningar inom hälso- och sjukvården kan ha många positiva effekter.  Det kan innebära betydande kostnadsbesparingar och ge patienter utökade möjligheter till självständighet och en fördjupad insikt och förståelse för sjukdomen.

9 borgerliga sjukvårdspolitiker i Skåne anser att landets hälso- och sjukvård bör anpassa sig till de nya möjligheter som finns och integrera ny teknik i större utsträckning inom vården.

Politikerna flaggar också för att Skåne ska arbeta för att bli ett europeiskt försöksområde för moderna e-lösningar inom vården.

Sjukhusen och vårdcentralerna bör kunna ta del av pengar som kan sökas från nämnden för projekt och innovationer som främjar utvecklingen av virtuell och mobil vård,  anser Alliansgruppen i Sjukvårdsnämnd Sund

Läs hela debattinlägget (Sydsvenskan)

English summary:

More digital health solutions in Scania, Sweden

Using digital health solutions in the healthcare industry has a lot of positive effects – it saves costs and increases the patient’s engagement and gives insight into the personal health situation. Politicians in Scania believe in the integration of new technology into the healthcare sector in a bigger range. They also aim for establishing a European test-bed area in Scania for eHealth solutions.

Read the whole article (Sydsvenskan)

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: Flickr.com