Vårdpersonalen behöver moderna verktyg för att kunna fokusera resurserna på de mest behövande! Att vårdpersonalens tid går åt till annat än vård har vi hört alltför många gånger, från alltför många sjukhus och under alltför lång tid. Att utnyttja de digitala verktyg som finns frigör resurser och ger rätt patienter, rätt vård, i rätt tid!

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren samtidigt som patienterna följs kontinuerligt, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

 

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Johan Knobe
contact@cross-solutions.com