”Ny miljard för att korta vårdköerna”
”Akut brist på vårdplatser”
”Patient dog i väntan på operation”
”Patientsäkerheten riskeras”
”Avdelning tvingas hålla stängt”
”Patient väntade 17 timmar i korridoren på akuten”

Detta är några av de tidningsrubriker vi ständigt möts av. Det behövs ett nytt sätt att jobba inom vården, där vi vet att de som opereras idag verkligen är de som behöver det mest! Inte bara att de stått längst i kön. Den kalenderstyrda vården behöver bli behovsstyrd!
Lyssna på oss under HealthTech 2017 i Malmö imorgon! Där berättar vi mer om behovsstyrd vård!

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren samtidigt som patienterna följs regelbundet, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Cross Technology Solutions
contact@cross-solutions.com