Här ser ni resultaten av patientenkäten som genomfördes nyligen:

  • 92% av patienterna som använder LifePod för egenmonitorering är nöjda och skulle rekommendera LifePod.
  • 100% av patienterna som har svarat på enkäten tycker det är lätt att rapportera värden i LifePod.
  • LifePod påverkar patienter till att göra mer hälsosamma val, till exempel uppger 42% att LifePod får dem att ta sina mediciner mer regelbundet.
  • Patienter uppskattar den nära kontakten de har med vården genom LifePod.

Nedan följer ett urval citat som patienter skrev på frågan, “Vad är det bästa med LifePod?”:

 

“Trygghet! Man kollar sig själv varje dag.”

“Direktkontakt med läkare.”

“Att kunna följa processen länkad till vården.”

“Min doktor har koll på mig hela tiden.”

Boka demo