Cross Solutions på Almedalen

Vi arbetar aktivt för att utveckla hälso- och sjukvården och är övertygade om att det är dags för svensk sjukvård att våga satsa mer på digital och uppkopplad vård. Genom att införa nya arbetssätt och tillåta teknikens möjligheter i större utsträckning kan vi gemensamt åstadkomma kvalitetsvinster för patienter, bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonal och spara kostnader.
Välkommen till vårt seminarium 5 juli kl 9:45 på Strandvägen 4:

Vilka innovationer finns inom digital hälsa? – Så här kan vården utvecklas!

Boka träff med oss, vi är på plats 4-7 juli!
Thomas Bergqwist, VD, Cross Technology Solutions, tb@cross-solutions.com eller 0709-54 78 50
Cathrin Jung, Marknads- och VD-assistent, Cathrin.jung@cross-solutions.com eller 0700-40 04 02

 

Text:
Cathrin Jung, marknads- och VD-assistent, cathrin.jung@cross-solutions.com
Bild: almedalsveckan.info