Vi finns i Almedalen måndag, 2/7 till onsdag 4/7! Boka gärna in ett möte med oss för att prata om hur vi kan stödja kroniskt sjuka på distans med hjälp av eHälsa och synnerligen eHälsoplattformen LifePod.

Digitala lösningar skapar helt nya arbetssätt

Dagens vård är i stor utsträckning reaktiv, synkron och episodisk. Digitala lösningar skapar helt nya arbetssätt som tillåter att arbeta allt mer proaktivt, asynkront, kontinuerligt och coachande där patientens behov och delaktighet står i fokus. Även beslutsstöd för vårdgivaren och prediktiva insatser är nyckelord i den nya sjukvården.

Vi är på plats i Almedalen och vill diskutera med dig hur vi gemensamt kan driva förändringsarbetet inom vården framåt – speciellt vad gäller patienter med kronisk sjukdom. Hur kan man stärka och stötta patienter med kronisk sjukdom? Vilka behov har de som borde tillgodoses? Det är en patientgrupp som är mycket utsatt och som står för 80-85% av sjukvårdens kostnader. Vilka är de största hindren för att börja implementera digitala lösningar för just den patientgruppen? Hur tar man betalt för att följa patienter på distans?

BOKA ETT MÖTE MED OSS!

Cross Technology Solutions i Almedalen

Cross Technology Solutions i Almedalen!

Från vänster:
Maria Juul, teknisk projektledare, maria.juul@cross-solutions.com, 0735-139482
Cathrin Jung, kommunikationsansvarig, cathrin.jung@cross-solutions.com, 0701-480418
Thomas Bergqwist, vd, tb@cross-solutions.com, 0709-547850