”När du har […] datan, en vårdkultur som testar olika metoder och är villig att tänka om när något inte fungerar, ja då accelererar utvecklingen”. Det hävdar Ben Bridgewater, tidigare hjärtkirurg, numera Director of healthcare strategy vid Computer Science Corporation, i en intervju med Dagens Medicin.

”Hela konceptet med att ge medborgarna bättre vård genom strukturerad data tycks ha större inverkan än något läkemedel du kan ställa upp på hyllorna. Men generellt sett är det angreppssättet inte använt särskilt mycket”, fortsätter han.

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren samtidigt som patienterna följs kontinuerligt, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

Läs hela artikeln!

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Jesper Cederberg för Dagens Medicin
contact@cross-solutions.com