EHälso-plattformen LifePod utvecklas i nära samarbete med patienter och vårdgivare.

För oss som medicintekniskt bolag är det extra viktigt att vi hela tiden ställer oss frågan, har vi byggt rätt produkt? Uppfyller den användarnas behov, är den säker, är den lätt använda, är den effektiv?

Användardriven utveckling är en nyckel i vårt arbetssätt. Vi involverar både patienter och vården i vår produktutveckling i form av till exempel möten, enkäter och intervjuer för att säkerställa att den uppfyller användarnas, marknadens och regulatoriska krav. Input från användarna går tillbaka till produktutvecklingen för att skapa en ännu bättre produkt.

Vård i hemmet är framtiden

Tekniken är medlet inte målet i processen att skapa morgondagens hälso- och sjukvård. Olika grupper av slutanvändare har testat och utvärderat LifePod, deras feedback och input har lett till förbättrad användarvänlighet och funktionalitet.

I dagsläge finns två versioner av LifePod ute på markanden, en som är anpassad för att monitorera patienter med hjärtsvikt på distans och en som är anpassad för personer som lider av KOL. LifePod kan användas till vilka patientpopulationer som helst. Via en skäddarsydd patientapp och den smarta patientöversikten som automatiskt visar vem som har störst vårdbehov för vårdgivaren är det en effektiv lösning för att följa patienter med kroniska besvär på distans. Vård i hemmet är framtiden.

Kontakta oss om du vill veta mer eller få en mer detaljerad visning av LifePod.

Text och foto:
Cathrin Jung, PR Manager, cathrin.jung@cross-solutions.com