Digitalisering bidrar till ökad trygghet

Kronisk sjukdom är anledning till lidande och begränsar det livet hen önskar leva. Nyligen publicerades en debattartikel i Dagens Medicin med rubriken ”Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken”.  Debattörerna skriver att flera undersökningar visar att personer med kronisk sjukdom rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt.  Det är möjligt att ändra deras liv och hälsotillstånd till det bättre med rätt insatser.

”Människor med kronisk sjukdom […] är en grupp som har större förbättringspotential än befolkningen i övrigt när det gäller hälsan”, skriver Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och allergiförbundet, Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt­lung, och Fredrik Löndahl, ordförande, Svenska diabetesförbundet i en debattartikel i Dagens Medicin.

Digitala verktyg och system som stöttar människor med kronisk sjukdom i hemmet kan förbättra hälsotillståndet och i vissa fall förhindra att sjukdomsförloppet eskaleras.  Digitala tjänster kan till exempel hjälpa personer med kronisk sjukdom genom:

– Personcentrerad vård där patienten får större makt och förståelse över och för sin hälsostatus
– Ökad trygghet för patienten genom att ha tillgång till digitala verktyg 365 dagar om året
– Beslutsstöd för vårdpersonal
– Rikta insatser och resurser till dem som behöver det mest.

Läs hela texten på Dagens Medicin

 

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Image: Pixabay