Medicinsk data förväntas att dubblas var 73:e dag och varje person kommer år 2020 att generera i genomsnitt mer än en million gigabyte hälsodata under sitt liv.
Det innebär stora möjligheter att förbättra människors liv. LifePod genererar patientdata och om man ser den datan i korrelation med andra värden som till exempel geografisk ort, väder mm så kommer man med hjälp av big data-analyser kunna se vissa mönster samt förutse händelser relaterade till människors hälsostatus.
Big data-analyser och artificiell intelligens gör det möjligt att förutse händelser och påverka människornas hälsa innan ett akut tillstånd eller en sjukdom utvecklas.

LifePod fungerar idag som beslutsstödsystem. I ett nästa steg kommer LifePod, med hjälp av maskininlärning och big data-analyser, kunna generera rekommenderade åtgärder för respektive patient.

Läs mer på IBM’s hemsida om att varje människa kommer att generera i snitt mer än en million gigabyte hälsodata under sitt liv.

Text: Cross Solutions,
cathrin.jung@cross-solutions.com
Bild: Flickr