LifePod. Enkel patientuppföljning på distans.

13 + 8 =

Jaana Nilsson, Key Accont Manager

Hej!

Är du intresserad av att veta mer om LifePod och om hur patientuppföljning på distans kan underlätta arbetet för din verksamhet?

Fyll i formuläret här till vänster så kontaktar vi dig inom kort! Givetvis är du också välkommen att ringa +46 701 4 04 18 eller mejla till contact@cross-solutions.com

LifePod® är ett beslutsstöd som via en automatisk och unik prioriteringsfunktion visar vilka patienter som mår bra, vilka som behöver observeras och vilka som är i behov av en en medicinsk åtgärd. Patientöversikten, rangordnad efter medicinsk prioritet, är tillgänglig när som helst. Patienten, i sin tur, har tillgång till en individanpassad applikation för egenvård och rapportering av värden till sin vårdgivare.

Behovsstyrd vård
LifePod® ger vårdgivaren möjlighet att överblicka större patientgrupper på distans och prioritera de patienter med störst vårdbehov, vid rätt tillfälle.

Effektivt arbetssätt
Den samlade patientöversikten i LifePod® frigör arbetstid för vårdpersonalen och gör det möjligt att ta emot 20–40% fler patienter.

Fokus på de mest behövande
LifePod® skapar signifikanta besparingsmöjligheter, ger patienter ökad trygghet och avlastar vårdgivare genom att kunna fokusera på de patienter som verkligen behöver vård.

Lätthanterlig och intuitiv
Tydliga triagefärger gör att du när som helst vet hur dina patienter mår. Ingen larmtrötthet och samtidigt inget sök efter individer med avvikande värden behövs.

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo