LifePod. Covid-19.

Covid-19-pandemin ställer världen och i synnerhet hälso- och sjukvården inför extrema och oförväntade utmaningar.

Ett av problemen är i korthet att skydda de mest sårbara patienterna. De patienter som löper störst risk att drabbas hårdast av covid-19 behöver skyddas och man behöver säkerställa att de har tillgång till vård.

Evidensbaserade, befintliga ehälsolösningar för distansmonitorering spelar en avgörande roll för att öka upp vårdens kapacitet snabbt och effektivt.

LifePod. Distansvård vid Covid-19.
Fördelarna med införandet av LifePod är att frigöra vårdplatser, underlätta i kommunikation mellan patient och vårdgivare samt begränsa fysisk kontakt. Distansvård minskar fysisk närvaro vid vårdinrättningar vilket skyddar både patienter och vårdpersonal och minskar risken för smitta.
LifePod. Fördelar för patienter och vården.
LifePod tillgodoser primärt följande behov för att underlätta under Covid-19-pandemin:

  • Förhindra onödiga inläggningar och skapa möjlighet för tidigare hemgång.
  • På distans kunna vårda och monitorera riskpatienter eller kroniker.
  • På distans kunna övervaka smittade patienter utanför vårdgivarens fysiska miljö.

 

LifePod. Skyddar de sköraste.
Under våren då Covid-19-pandemin kom till Sverige fanns (och finns fortfarande) ett akut och mycket brådskande behov av att förse vården med digitala hjälpmedel för att skydda de sköraste patientgrupperna. Att säkerställa möjligheten att monitorera dessa patienter på distans har gett LifePod-plattformen en betydelsefull roll.
LifePod gör skillnad under Covid-19-pandemin och används i vården vid följande tillstånd:
Hjärtsvikt
Hjärtinfarkt
KOL
LVAD (patienter med mekanisk hjärtpump)
Hjärttransplanterade patienter
Hypertoni

GUCH (grown-up congential heart disease)
Njursvikt
Arytmi

Postoperativ uppföljning (kirurgi)
Benartär
Levercirros
Aortadissektion

Det finns nästan inga begränsningar för vilka tillstånd och patientpopulationer som kan monitoreras. LifePod är inte begränsat till ett specifikt sjukdomstillstånd utan kan i princip följa, analysera och generera prioriteringsunderlag till vilken patientpopulation som helst. Vi anpassar utformningen efter kundens behov och önskemål.
LifePod. I din verksamhet.
Vill du arbeta med LifePod i din verksamhet och erbjuda vissa utsatta patientgrupper distansuppföljning?

Som vårdgivare erhåller du via den automatiska och unika prioriteringsfunktionen en tydlig bild över hur dina patienter mår på distans och vilka som är i behov av en akut åtgärd.

Patienterna får tillgång till en individanpassad applikation för egenvård där de rapporterar olika värden. De erhåller kontinuerlig automatisk feedback, en lättare kommunikationsväg in till kliniken och ett konkret verktyg för att hantera sin hälsa. Det är kliniskt bevisat att LifePod ökar patientens egenansvar och förbättrar hanteringen av riskfaktorerna.

Vill du boka en demo eller få mer information om hur vi kan hjälpa just dig?

Kontakta oss redan idag!

CE-märkt medicinteknisk produkt.
LifePod är klassificerat som medicinteknisk produkt och erbjuder behovsanpassad distansvård för kroniskt sjuka eller andra patienter med behov av distansuppföljning. LifePod är skalbar och anpassningsbar till många olika sjukdomstillstånd.

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo