LifePod. Lösningen för KOL.

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) tillhör en av de mest spridda sjukdomarna över hela världen. I Sverige är mellan 500 000 och 700 000 drabbade. LifePod användes i det nationella KOL-projektet, som är ett enastående exempel på hur vård på distans ökar patienternas livskvalitet och hälsa till avsevärt lägre kostnader.

 

Den kontinuerliga kontakten med vården via olika tekniklösningar skapade trygghet hos patienterna och för en tredjedel hävdes en begynnande exacerbation.

LifePod. Vård på distans.
I Sverige genomfördes det så kallade KOL-projektet där man under 2016-2017 testade ett konkret upplägg med patienter i hemmet som använde LifePod. Patienterna följdes av sjuksköterskor på distans. Akuta förändringar upptäcktes tidigt, något som vården idag har svårt att upptäcka.

Projektet utvecklades av RISE (Research Institutes of Sweden) och drevs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, Riksförbundet HjärtLung och ett tjugotal partners, däribland Cross Technology Solutions. Projektets syfte var att hitta och testa vård på distans för personer med lungsjukdomen KOL. Projektet var oerhört lyckat både hälsoekonomiskt och ur patientperspektivet.

Begynnande exacerbationer hävdes.
De svårt sjuka KOL-patienterna deltog aktivt i sin vård ifrån hemmet genom att rapportera olika medicinska värden som till exempel blodtryck, vikt, motion och genom att svara på ett CAT-formulär. Patienterna kopplade också upp sig via video för att prata med sjuksköterskor som via LifePod följde patienternas hälsostatus på distans. Vid behov gjordes medicinska interventioner som till exempel att justera medicineringen.

För en tredjedel av patienterna hävdes en begynnande exacerbation. Dessutom kände patienterna sig trygga i hemmet tack vare den kontinuerliga kontakten med vårdgivaren på distans och önskade fortsätta efter projektet.

Bättre kunskap och ökad trygghet.
Upplevda positiva effekter för patienterna som deltog i projektet var bland andra följande:

Patienterna fick bättre kunskap om sitt sjukdomstillstånd. Den kontinuerliga kontakten med vårdgivaren och videosamtalen var mycket uppskattade. Dessutom kände de sig trygga och omhändertagna i hemmet med sin allvarliga KOL-sjukdom. Efter projektet uttryckte patienterna önskan om att få fortsätta använda LifePod som tilltittades av sjuksköterskor på distans.

Titta på filmen nedan. Carina Levander har KOL och testade lösningen i sitt hem i Vadstena 2017.

 

LifePod. Proaktiv vård.
I grafiken visas svaren på CAT-formuläret av en KOL-patient som befann sig hemma. En sjuksköterska såg via patientöversikten i LifePod att patientens värden hade försämrats. Patienten kontaktades och medicineringen justerades. Patienten förbättrade sitt hälsotillstånd och kom tillbaka till sina normala värden. En begynnande exacerbation hävdes varvid både personligt lidande och betydande kostnader undveks.
Studien i siffror.
  • Effektanalysen gjordes på cirka 20 patienter som följdes upp i sina hem under sex till tio veckor. Den visade att flera fall av exacerbationer (allvarliga akuttillstånd) hos KOL-patienter och akutbesök kunde undvikas genom tidiga medicinska insatser.
  • 50 virtuella ronder genomfördes och under dessa gjordes 79 medicinska åtgärder, t.ex. att tidigt behandla med antibiotika.
  • För cirka 60 procent av patienterna bedömde läkarna att man kunde sätta in åtgärder som minskade risken för återinläggning.
  • För cirka 37 procent bedömdes att åtgärder hävde en begynnande exacerbation.
  • En grov skattning av kostnaderna för återinläggning som undveks genom tidig insats motsvarade kostnader för mellan 400 000 och 2 miljoner kronor beroende på uppskattad inläggningstid och sjukdomsbild.*
* RISE (Research Institutes of Sweden)
Så funkar det.

Läs mer om transformationen från kalenderbaserad till individ- och behovsstyrd vård.

CE-märkt medicinteknisk produkt.
LifePod är en CE-märkt medicinteknisk produkt som tillåter att kombinera olika hälsotillstånd i samma gränssnitt och erbjuder individualiserad vård för multi- och kroniskt sjuka patienter. E-Hälsolösningen LifePod är skalbar och anpassningsbar till många olika sjukdomstillstånd – diabetes, KOL, kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsvikt och hjärtinfarkt är några exempel.

LifePod. Evolving healthcare, everywhere.

Boka demo