Att leva lite friare och tryggare

Att leva lite friare och tryggare

Distansmonitorering är extra bra för patientgrupper som är i behov av långsiktig och kontinuerlig uppföljning.LifePod förenklar då det är ett digitalt beslutsstöd för vården som skapar trygghet och kontinuitet för patienten. ”Med LifePod blir våra patienter mer...
Med nya krafter in i 2023!

Med nya krafter in i 2023!

Till våra samarbetspartners, kunder, vänner och andra som står Cross nära! Cross Technology Solutions AB (Cross) stärker sin verksamhet genom att ta in kompetens från ägarsidan.Thomas Wiklund, styrelseordförande och huvudägare, har ett mångårigt och aktivt engagemang...
Mötesplats Egenmonitorering

Mötesplats Egenmonitorering

Vitalis i samarbete med SKR (Sveriges kommuner och regioner) arrangerar mötesplats Egenmonitorering i Stockholm, den 23 november. Egenmonitorering – där patienten själv kan mäta sina värden – skapar trygghet, kontroll och delaktighet i den egna vårdprocessen.Dagen...
Digital uppföljning förbättrar blodtrycket

Digital uppföljning förbättrar blodtrycket

PRESSMEDDELANDE I en omfattande randomiserad multicenterstudie, som publicerats i den renommerade tidskriften Journal of Medical Internet Research, JMIR, har två patientgrupper vid rehabilitering efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) jämförts; ena gruppen fick...
Boka demo