En av Sveriges största vårdgivare har i rådande situation ett akut behov av att skyndsamt förse vården med nödvändiga inköp för att på bästa sätt ge förutsättningar att ta hand om dess medborgare. Initiativen är tagna både i förhållande till den rådande akuta situationen och behov som uppstår om situationen pågår över längre tid.

För att tillsammans tackla de problem som Covid-19 förorsakar de sköraste och mest utsatta patientgrupperna, pågår nu ett febrilt arbete för bägge parter att med alla tillgängliga resurser kunna skala upp och ta in en stor volym patienter för vård på distans. Det kan handla om volymer upp till 30 000 patienter eller fler med början för de mest sköra patienterna på specialistklinikerna för att sedan ta steget med primärvården.

Cross Technology Solutions AB tillhandahåller sin digitala lösning LifePod för att på distans monitorera patienternas kliniska värden utanför vårdgivarens fysiska miljö.

”Det är oerhört kraftfullt och viktigt för oss – flera års arbete med kliniska studier som fundament möjliggör att vi omgående kan skapa direkt samhällsnytta tillsammans, för mängder av utsatta och sköra patientgrupper”, säger Thomas Bergqwist, VD, Cross Technology Solutions.

Syftet med införandet är att frigöra vårdplatser, underlätta i kommunikation mellan patient och vårdgivare samt begränsa fysisk kontakt som kan innebära smittorisk. Distansvård minskar fysisk närvaro i vårdinrättningar, det skyddar patienterna och vårdpersonal vilket minskar risken för smittan.

LifePod ska primärt tillgodose följande behov:
• Förhindra onödiga inläggningar och skapa möjlighet för tidigare utskrivning.
• På distans kunna vårda och monitorera riskpatienter eller kroniker.
• På distans kunna övervaka smittade patienter utanför vårdgivarens fysiska miljö.

Så fungerar distansvård med LifePod i korta drag:
Patienter rapporterar sina medicinska värden via smartphone, platta eller dator och har flera möjligheter att kommunicera med vården. Vårdpersonal ser detta i en patientöversikt med automatisk prioritering över vem som behöver en medicinsk åtgärd omgående, vem som behöver närmare observation och vem som mår bra just nu.

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Shutterstock