Cross Technology Solutions kommer att medverka på Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg 25-27 april. I Vitalis senaste nyhetsbrev finns en artikel om oss.

Läs artikeln om oss!

Läs Vitalis nyhetsbrev!

 

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev får du gratis inträde till mässan på Vitalis. Om du inte redan gör det kan du anmäla dig längst ner på vår hemsida Sen är det bara att hålla utkik i mailboxen!

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod sparar pengar, tid och resurser för vårdgivaren samtidigt som patienterna följs kontinuerligt, känner trygghet och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget hälsotillstånd.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

 

Text: Cross Technology Solutions
Bild: Vitalis
contact@cross-solutions.com