Nyhetstjänsten Rapidus publicerade den 30/3 artikeln ”Ökad efterfrågan på skånsk e-hälsa” där vår vd, Thomas Bergqwist intervjuas. Utdrag ur artikeln, skriven av Mette Carlbom och Elisabet Ottosson:

De skånska e-hälsoföretag som Rapidus ringt runt till har fått ökad efterfrågan i och med coronakrisen – bland dem Lundabolaget Cross Technology Solutions som just nu upplever en högkonjunktur.
Bolagets vd Thomas Bergqwist hoppas på ett brett genombrott för deras e-hälsoplattform för distanssjukvård av främst kroniskt sjuka patienter. Cross Technology Solutions e-hälsoplattform LifePod är testad på kliniker och hos kunder. Kundgrupperna – regioner och kommuner – har normalt långa beslutsprocesser.

Insikten har kommit som en blixt och nu reagerar de med en hastighet som aldrig förr skådats. Just nu har vi väldigt många kunddiskussioner på gång. I och med coronakrisen kan vi få vårt genombrott på bred front, även om det är lite tråkigt att det ska krävas något sådant här. Inom sjukvården handlar det nu om att kunna ta in ett stort antal patienter i digitala plattformar på kort tid för att skydda riskgrupper och yrkesgrupper som behöver kunna arbeta, säger Thomas Bergqwist.

Text: Rapidus
Foto: Cross Technology Solutions