”Den som tror att e-hälsa är ett val vi kan göra istället för att fortsätta som hittills missar poängen. Förändringen kommer, men det är en ledarskapsfråga för det offentliga hur och när skiftet genomförs.” Så inleder Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör på 8till5 och HD-Sydsvenskan Näringsliv, sitt senaste inlägg i debatten om e-hälsa.

Cross Technology Solutions kan med sin LifePod® utgöra en plattform för de samlade e-hälsosatsningarna inom en region, ett landsting eller en kommun.

Vi jobbar med användardriven utveckling tillsammans med vårdpersonal och bidrar på så sätt till verksamhetsutvecklingen och kan tillgodose specifika behov och möjligheter som inte kan mötas med dagens arbetssätt. Systemet stödjer effektiv uppföljning, med eller utan sensorer. Vi arbetar även tillsammans med patientgrupper för att förbättra användarupplevelsen.

Beslutsstödsystemet LifePod är ett kraftfullt molnbaserat verktyg som hjälper vården att synliggöra de mest behövande patienterna på en klinik eller vårdcentral. Vårdpersonalen får en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa. LifePod används bland annat av hjärtinfarktpatienter på flera sjukhus och av lungsjuka KOL-patienter.

Läs mer här.

 

Text: Cross Solutions
contact@cross-solutions.com
Image: 8till5.se