Utvecklingen går ”från dagens episodiska och fragmenterade sjukvård till uppkopplade, personliga hälsostöd där patienten samverkar med närstående och vården med stöd av smarta tids- och resursbesparande digitala tjänster”. Det skriver Henrik Ahlén, strateg inom eHälsa, som driver konsultbolaget Alfa Bravo AB.

”Varför ska vi finna oss i att sjukvården inte hänger med i digitaliseringen och anpassar sin service till medborgarna på liknande sätt som alla andra branscher har gjort?” frågar Ahlén sig vidare.

Tekniken finns, kraven från patienterna finns och resurserna inom vården är begränsade. Samtidigt är patienterna intresserade och aktiva och de vill själva ta ansvar för sitt hälsotillstånd.

Cross Technology Solutions har utvecklat beslutsstödsystemet LifePod®. Verktyget ger vårdpersonalen en tydlig översikt över sina patienter och de patienter som mår sämst är automatiskt prioriterade. Detta gör att vårdpersonal kan fokusera resurserna till patienter med störst behov och samtidigt ges möjlighet att ingripa innan problem eskalerar. Alla patienter får individuellt stöd att hantera sin hälsa.

För att läsa mer om Cross Technology Solutions och LifePod se www.cross-solutions.com.

 

Text: Cross Solutions
Bilder: Shutterstock
contact@cross-solutions.com