Forskning
Randomiserad kontrollerad studie med benartär-patienter

Digital uppföljning i jämförelse med traditionell uppföljning vid benartärsjukdom och effekten på riskfaktorhantering (sekundärprevention)

Studieupplägget är en randomiserad kontrollerad studie som har som primärt utfallsmått smärtfri promenadsträcka som mäts med gångtest. Parametrar som till exempel smärta, blodtryck, rökning, blodtryck, fysisk aktivitet och livskvalitet följs hos patienterna.
Studien utförs på Skånes universitetssjukhus och Malmö Universitet (MAU) av Rebecka Striberger (leg. sjuksköterska och doktorand), Christine Kumlien (leg. sjuksköterska, professor, huvudhandledare och forskningsansvarig), Malin Axelsson (docent och biträdande handledare) och Moncef Zarrouk (överläkare).

Syftet med studien är att jämföra traditionell vård vid benartärsjukom med en grupp som får tillgång till digital uppföljning med LifePod.

Den kliniska studien har titeln:
”Secondary Prevention and Application-based Lifestyle Support for Patients With Intermittent Claudication (PRESIC)” och målet med den är:

“To test an application-based lifestyle support system in patients with intermittent claudication regarding the effect on secondary prevention outcome.”

Bakgrundsinformation
Benartärsjukdom (claudicatio intermittens) är en kronisk sjukdom som framför allt orsakas av ateroskleros (åderförkalkning) i benens artärer. Detta leder till smärta framför allt när man går, men smärtan avtar om man tar en paus. Därav att sjukdomen på svenska också kallas för ”fönstertittarsjuka” då patienter stannar upp och tittar i skyltfönster när de egentligen stannat för att de har ont i benen.
Sjukdomen leder också till minskad självständighet, ofrivillig isolering och sänkt livskvalitet.

Patienter med benartärsjukdom har en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. I första hand behandlas patienterna genom rökstopp, gångträning och kärlskyddande läkemedel. Man kan också operera in en stent i den drabbade artären. Det finns dock studier som visar att handledd träning är lika bra som operation.
Riskfaktorer för att få benartärsjukdom är bl.a. rökning, ålder, låg fysisk aktivitet, högt blodtryck och diabetes.

Studier visar att drygt 7 % av personer 65 år och äldre har benartärsjukdom.

Studien förväntas publiceras under 2024.

 

Text: Cross Technology Solutions AB
cathrin.jung@cross-solutions.com
Bild: Flickr

Boka demo